Om oss

Det var en gång...

 

Allt startade en solig vårdag 1991 med en ljugarbänk, några glada vänner, värmande dryck, “Fristadströjor”, värmande keps med öronlappar och diskussioner om gamla traktorer…

 

De tre sistnämnda atiraljerna kom att visa sig vara de centrala attributen när skapandet av “Bondlurk Traktor Club Gillberga” ägde rum.

 

 

Vi är egentligen ingen riktig klubb utan mer ett sällskap goda vänner med ett gemensamt intresse. Ambitionen är inte att växa “på höjden” utan snarare “på bredden” med att sprida glädje tillsammans med andra likasinnade.

 

 

Likt många andra fordonsklubbar har vi valt att fokusera på “cruising”, glada vänners lag, mer eller mindre sällsynta fordon inom kategorin och en logo som ska vara lätt att känna igen.

Målet är att träffas under långsamtgående och gemytliga former, umgås och ha trevligt. Naturligtvis använder vi våra veterantraktorer som fort(långsamt)skaffningsmedel och kopplar till en vagn eller kärra då medpassagerare ska följa med. Återkommande inslag varje år är t.ex. “Västfesten” och “Traktorparaden i Lista”.

 

Vad är bättre en solig sommardag i cabben med bra vänner omkring sig?

 

 

Medlemskategorier

 

Det finns tre olika grundläggande medlemskategorier I BTCG och de är rangordnade;

 

- Bondlurk (fullvärdig medlem, egen traktor är nu ett krav)

- Dräng (nu är det väldigt nära till Bondlurk)

- Hängdräng (man kan säga stödmedlem eller “wannabe”)

 

Observera att ovanstående gäller manligt deltagande. Som kvinna finns följande kategorier;

 

- Bondmora (ses ofta tillsammans med en Bondlurk och/eller egen traktor)

- Piga (ofta sammanhängande med Dräng men utan traktor, undantag förekommer)

- Fäbodjänta (inte alltid sammanhängande med Hängdräng och nästan uteslutande utan traktor, undantag förekommer även här)

 

Utöver dessa finns även ett antal s.k. mindre positioner i form av “springpöjk” m.m. och dessa ses oftast tillsammans med ett par bestående av Bondlurk/Dräng/Händräng och Bondmora/Piga/Fäbodjänta.

 

Som Bondlurk kan man även av sällskapet utses som ansvarsägare för ett visst område, som t.ex. Storbonde (ordförande), W3 Fogde (webmaster), Plöjboy eller liknande.

 

Kontakt

 

Kontakta oss gärna för synpunkter, frågor eller bara trivsam pratstund.

Storbonden och W3 Fogden finns här för er (klicka på någon av titlarna)!

Copyright © Bondlurk Tractor Club Gillberga All Rights Reserved